US Tours

Trillium Tours, LLC tilbyr forskjellige typer turer avhenge av hvert enkelt behov. Vi skaper Theme Tours (Tema Turer) som er turer planlagt rundt en festival eller tilstelning, Customized Individual Tours som er turer planlagt for enkelt personer, og Bygdelag, turer som er planlagt med Bygdelag Stevne som kjernen for turen til Midtvesten. Våre lokale guider snakker norsk. De kjenner lokale forhold og skikker og har unike kunnskaper og erfaringer som vil komme dine kunder til gode hver dag underveis. Klikk på lenkene for å lese mer.


Trillium Tours, LLC offers various types of tours depending on you needs and desires. Our Theme Tours are tours planned around a particular festival or event, our Customized Individual Tours are tours planned for one person or just a few people, and our Bygdelag tours are planned with Bygdelag Stevne at the core of your trip to the Midwest. We have Norwegian-speaking guides and tour planning services specializing in the Midwest area of the United States. Click on the links below for more information.