Customized Individual Tours

We offer individual tour planning for those who would rather not travel in a large group.

Turplanelegging for enkelte

Liker du å reise, men ikke med store grupper? Hva liker du å gjøre? Golf, musikk, historie? Midtvesten er et stort område og det er mye å se og gjøre. Med hjelp fra oss kan du få sett og gjort mer. Vi legger opp ruten for deg og forslag til hoteller og sightseeing underveis. Du får kart, lokal informasjon om hvert sted du kjører gjennom, steder du bør stoppe underveis som museet, restauranter og festivaler og andre tilstelninger som foregår mens du er her.

Vi kan enten ta oss av alle arrangementene, eller du ordner med bestillinger og annet selv.


Do you like to travel, but not with large groups? What do you like to do? Play golf, listen to music or history? The Mid-West is a large area with lots to see and do. With our help, you can see more and do more. We plan the route for you with suggestions for hotels and sightseeing along the way. You will receive maps,information of the places and areas you drive through, as well as museums, restaurants,festivals and events for the period you are there.

We can either take care of all the arrangements or you you do the bookings yourself.